Statystyka gminy

stat.jpg [225x225]

Powierzchnia gminy ogółem – 136,15 km2

 w tym:
- użytki rolne – 82,15 km2
- lasy i zadrzewienia – 41, 48 km2 (w tym użytki ekologiczne – 0,97)
- wody – 4,22 km2
- tereny osiedlowe i komunikacyjne – 6,27 km2
- nieużytki – 2,03 km2

Numer statystyczny gminy: 5.6.04.07.16.02.2

Liczba mieszkańców gminy (na dzień 31 grudnia 2010 r.) - 5376 

Liczba sołectw – 10 :
Gostycyn, Bagienica, Pruszcz, Mała Klonia, Wielka Klonia, Łyskowo, Wielki Mędromierz, Przyrowa,
Piła, Kamienica

Gmina Gostycyn w GUS  (zobacz tutaj) --->800gus_logo.jpg [300x252]<--- kliknij