Zabytki

zabytek_prawem_chroniony.jpg [129x225]

Poniżej zestawione linki przedstawiają zaewidencjonowane zabytki zlokalizowane na terenie gminy Gostycyn.

Zaewidencjonowane zabytki w miejscowości Pruszcz (1MB) power_point.gif [48x47] * #   

Zaewidencjonowane zabytki w miejscowości Wielki Mędromierz (10MB)  power_point.gif [48x47]  * #   

Zaewidencjonowane zabytki w miejscowości Gostycyn (4MB)  power_point.gif [48x47] * #

 

Zaewidencjonowane zabytki w gminie Gostycyn (53MB)   power_point.gif [48x47]  * #

 

 

* - należy kliknąć na powyższe ikonki aby otworzyć temat.

# - należy poczekać nawet kilka minut na załadowanie tematu.

W celu właściwego odtworzenia zawartości plików najlepszym rozwiązaniem jest zapisać plik na komputer.