Przyrowa


Dane charakterystyczne:

Wsie/obszary administracyjne wchodzące w skład Sołectwa Przyrowa:

Przyrowa (Przyrówka) - 151 mieszkańców*

  

Powierzchnia: 621.7846 ha 

 

RAZEM MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE 151 os.*

 

Sołtys: Krystyna Górna*

tel.: 606 596 083


*Dane na 22.11.2018 r.