Przyrowa


Dane charakterystyczne:

Wsie wchodzące w skład Sołectwa Przyrowa:

Przyrowa (Przyrówka) - 155 mieszkańców*

  

Powierzchnia: 621.7846 ha 

 

RAZEM MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE 155 os.

 

Sołtys: Krystyna Górna

tel.: 606 596 083


*Dane na 24.03.2015 r.