Wielka Klonia


Dane charakterystyczne:

Wsie/obszary administracyjne wchodzące w skład Sołectwa Wielka Klonia:

Wielka Klonia- 491 mieszkańców*

Karczewo-  0 mieszkańców*

 

Powierzchnia: 1507.7738 ha 

 

RAZEM MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE 491os.*

 

Sołtys: Katarzyna Henszczyk (sołtys od 06.11.2017 r.)*

tel.: 664 539 835


*Dane na 22.11.2018 r.