Wielka Klonia


Dane charakterystyczne:

Wsie wchodzące w skład Sołectwa Wielka Klonia:

Wielka Klonia- 479 mieszkańców*

Karczewo-  0 mieszkańców*

 

Powierzchnia: 1507.7738 ha 

 

RAZEM MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE 479 os.

 

Sołtys: Katarzyna Henszczyk (sołtys od 06.11.2017 r.)

tel.: 664 539 835


*Dane na 24.03.2015 r.