Mała Klonia

 


Dane charakterystyczne:

Wsie wchodzące w skład Sołectwa Małą Klonia:

Mała Klonia- 315 mieszkańców*

  

Powierzchnia: 829.1178 ha

 

RAZEM MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE 335 os.*

 

Sołtys: Barbara Nahorska*

tel.: 52 3346 580


*Dane na 22.11.2018 r.