Kamienica


Dane charakterystyczne:

Wsie wchodzące w skład Sołectwa Kamienica:

Kamienica- 556 mieszkańców*

Leontynowo- 5 mieszkańców*

 

Powierzchnia: (brak danych-zostaną  wprowadzone wkrótce ) 

 

RAZEM MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE 561 os.

 

Sołtys: Magdalena Napiontek

tel.: 695 580 522


*Dane na 24.03.2015 r.