Bagienica


Dane charakterystyczne:

Wsie wchodzące w skład Sołectwa Bagienica:

Bagienica- 293 mieszkańców*

  

RAZEM MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE 293 os.

 

Powierzchnia: 902.7319 ha

 

Sołtys: Piotr Marciocha

tel.: 605 381 823


*Dane na 24.03.2015 r.