Bagienica


Dane charakterystyczne:

Wsie wchodzące w skład Sołectwa Bagienica:

Bagienica- 293 mieszkańców*

  

RAZEM MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE 293 os.*

 

Powierzchnia: 902.7319 ha

 

Sołtys: Piotr Marciocha*

tel.: 605 381 823


*Dane na 22.11.2018 r.