Łyskowo

Dane charakterystyczne:

Wsie/obszary administracyjne wchodzące w skład Sołectwa Łyskowo:

Łyskowo- 344 mieszkańców*

Świt- 6 mieszkańców*

Żółwiniec- 6 mieszkańców*

 

Powierzchnia: 1531.2021 ha

 

RAZEM MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE 356 os.*

 

Sołtys: Marek Kilichowski (Sołtys od 17.01.2018 r.)*

tel: 668 188 218


*Dane na 22.11.2018 r.