Wielki Mędromierz


 

Dane charakterystyczne:

Wsie wchodzące w skład Sołectwa Wielki Mędromierz:

Wielki Mędromierz- 377 mieszkańców*

   

Powierzchnia: 1344.6910 ha

  

RAZEM MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE 377 os. *

 

Sołtys: Barbara Kasica-Kołomyjska* (Sołtys wybory: 22.11.2018 r.)

tel.: 663 250 950


 

*Dane na 22.11.2018 r.