Wielki Mędromierz


 

Dane charakterystyczne:

Wsie wchodzące w skład Sołectwa Wielki Mędromierz:

Wielki Mędromierz- 370 mieszkańców*

   

Powierzchnia: 1344.6910 ha

  

RAZEM MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE 370 os. 

 

Sołtys: Ewelina Olejniczak

tel.: 662 875 252


 

*Dane na 24.03.2015 r.