Gostycyn


 

Dane charakterystyczne:

Wsie wchodzące w skład Sołectwa Gostycyn:

Gostycyn- 1824 mieszkańców*

 

Powierzchnia: 3114.2587ha

 

RAZEM MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE 1750 os. 

 

Sołtys: Jerzy Ochała*

tel.: 692 906 097


*Dane na 22.11.2018 r.