Gostycyn


 

Dane charakterystyczne:

Wsie wchodzące w skład Sołectwa Gostycyn:

Gostycyn- 1750 mieszkańców*

 

Powierzchnia: 3114.2587ha

 

RAZEM MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE 1750 os. 

 

Sołtys: Jerzy Ochała

tel.: 692 906 097


*Dane na 24.03.2015 r.