Kąpieliska strzeżone i miejsca wykorzystywane do kąpieli

plaza1.jpg [279x158]   Od 2011 r. dzięki staraniom Samorządu Gmininy Gostycyn udostępniono dla turystów kąpieliska w myśl ustawy Prawo wodne.

Jedno z nich zlokalizowane jest w Gostycynie na jeziorze Środkowym. Drugim, które niedawno straciło statut kąpieliska jest plaża w Wielkim Mędromierzu na jeziorze Mędromierz.  

W sezonie kąpielowym 2017, kapielisko w Wielkim Mędromierzu z uwagi na ograniczony fakt wykorzystania akwenu pod cele kąpielowe, nie ewidencjonuje się jako kąpieliska strzeżonego w myśl przepisów ustawy Prawa wodnego. Obecnie kąpielisko wykorzystywane jest przez turystów na własną odpowiedzialność. Gmina nie zatrudnia ratowników, nie są prowadzone badania wody w akwenie. 

 Szczegółowe informacje dotyczące w/w kąpieliska  znajduje się TUTAJpilka1.jpg [272x274]


Uchwała zatwierdzająca wykaz kąpielisk w gminie  Gostycyn w 2017 r. znajduje się TUTAJ


Zobacz również: Kąpielisko w ministerialnym serwisie kąpielowym <--- kliknij


Zobacz również: Profil wody w kąpielisku (ważność dokumentu- 4 lata)


Graficzna Lokalizacja w/w jezior wykorzystywanych na cele kapielowe przedstawiono na poniższych fotografiach:   

1.jpg [700x444]

j. Środkowe w Gostycynie oraz j. Mędromierz w Wielkim Mędromierzu - lokalizacja

Kliknij na obrazek aby obejżeć w powiększeniu

2.jpg [800x458]

j. Środkowe w Gostycynie

Kliknij na obrazek aby obejżeć w powiększeniu

Legenda dot. powyższego jeziora znajduje się TUTAJ


3.jpg [930x523]

j. Mędromierz w Wielkim Mędromierzu

Kliknij na obrazek aby obejżeć w powiększeniu


 


*powyższe materiały (w tym graficzne) stanowią własność prywatną redaktorów witryny.