Park linowy

park_linowy_ludek.png [286x278]

Zapraszamy mieszkańców regionu (i nie tylko) do skorzystania z oferty przygotowanej przez firmę MALMI.
Park linowy zlokalizowany jest na terenie pensjonatu PIŁA MŁYN w Pile.

Obiekt został oddany do użytku w 2013 roku.

W skład obiektu wchodzą niejako dwa parki o różnym stopniu trudności i zaawansowania.park_2.png [297x287]

Pierwszy obiekt pełni zadanie szkoleniowe, umożliwiające poznanie indywidualnych predyspozycji potencjalnych użytkowników chcących skorzystać z kolejnych pozimów trudności, które w dalszym etapie oferuje park.

Obiekt ten przeznaczony jest również dla młodszych dzieci (kolejno pokonywane przeprawy linowe odbywają się na b. małych wysokościach).

Drugi obiekt, to jakby kolejny, znacznie bardziej wymagający poziom wtajemniczenia dla potencjalnego zdobywcy. Obiekt zawieszony jest na naturalnie występujacych drzewach zlokalizowanych na wysokej skarpie z widokiem na rzekę Brdę.

Wyżej wymienione obiekty łączy zespół długich zjazdów tzw. tyrolek.

Nad bezpieczeństwem użytkowników czuwa wyspecjalizowana kadra instruktorska.

Szczegóły : znajdują się na stronie internetowej www.piła-młyn.pl lub kliknij ---> PENSJONAT PIŁA MŁYN

park_3.png [297x287]


 

1.jpg [300x200] 111.jpg [300x200]

22.jpg [544x362] 2.jpg [300x200]

  2222.jpg [300x200] 22222.jpg [300x200]

222.jpg [300x262]

*Zdjęcia nie stanowią własności redakcji witryny, zostały pobrane ze strony internetowej pensjonatu PIŁA-MŁYN.